پلاک قطعه ای آلومینیومی است که از دو قسمت تشکیل شده است و دارای کدهای شناسایی رزمنده می باشد . به این صورت که مشخصات فردی و یگان خدمتی ثبت شده است . هر رزمنده موظف بود در همه ی ساعت ها ، به ویژه ساعت های انجام عملیات پلاک به گردن داشته باشد . برای این پلاک ها را دو تکه می ساختند ، که اگر رزمنده ای شهید شد و زمان برای برگرداندن پیکرش مناسب نبود ، نصف پلاک را جدا کرده و با خود به عقب می آوردند .

با همه ی این ها جلال پلاک به گردن نمی انداخت . و این برای من بسیار شگفت انگیز بود و می خواستم دلیل این کار جلال را بفهمم . روزی از جلال پرسیدم : « ببخشید جلال ؛ می شود بپرسم چرا پلاکت را به گردن نمی اندازی؟!» و جلال گفت : «من می خواهم مظلومانه شهید بشوم درست مانند امام حسین (ع))»

 

راوی : جمشید ملک آسا (همرزم شهید)ارسال دیدگاه