شارژر رزمندگان
مداح اهل بیت که با یادآوری واقعه کربلا و ذکر مصایبی که بر خانواده عصمت و طهارت رفته بود، غیرت، همت، شجاعت، ایثار و از خود گذشتگی را در نیروها برمی انگیخت. دل های دوستان خدا را با خاطره شهدا زنده نگه می داشت و از قساوت و سنگ دلی و خباثت دشمنان حرف می زد و به این وسیله احساسات و عواطف نیروهای خودی را تحریک می کرد که خود اساس بسیاری از ایستادگی ها و آسان کردن دشواری ها و سوختن و ساختن در جنگ بود

 

دعای کمرشکن
دعای کمیل؛ دعایی که مداح آن را خیلی طول می داد و گوشه و کنارش را گاه با چیزهایی باربط و بی ربط به اصل دعا پر می کرد و در نتیجه، نیروی خسته و خواب آلوده را از پا درمی آورد

 

مداحی با اعمال شاقه
بعضی از مداح ها خیلی به صدای خودشان علاقه داشتند و وقتی شروع میکردند به دم گرفتن دیگر ول کن نبودند. بچه ها هم که آماده شوخی و سربه سر گذاشتن بودند ،گاهی چراغ قوه شان را برمی داشتند و آن وقت می دیدی مداح زبان گرفته، با مشت به جان اطرافیانش افتاده و دنبال چراغ قوه اش می گردد. یا اینکه مفاتیح را از جلویش برداشته ،به جای آن قرآن یا نهج البلاغه می گذاشتند . بنده خدا در پرتو نور ضعیف چراغ قوه چقدر این صفحه آن صفحه می کرد تا بفهمد که بله کتاب روبرویش اصلا، مفاتیح نیست یا اینکه سیم بلند گو را قطع می کردند تا او ادب شود و اینقدر به حاشیه نپردازد.

منبع: سایت ساجدارسال دیدگاه